Space Medical Skärmväggssystem

Space Medical är ett robust skärmväggsystem av vilket man lätt kan bygga upp väggar och ”rum i rummet”, som skall stå tillfälligt eller bestående. Det är enkelt att skapa sänghallar, privata rum, omklädningshytter, behandlingsrum eller toalett och duschbås. Space Medicals flexibla skärmväggssystem kan med fördel placeras i t ex mässhallar, sjukhus, gymnastiksalar eller idrottsanläggningar. Skärmväggsystemet behöver inte förankras i varken golv, vägg eller tak. Det flexibla systemet gör det möjligt att bygga med dörrar, avskiljningsskärmar, draperiskenor och öppningar, i stort sett var man vill. Skärmväggsystemet Space Medical är tät mot golv, men går också att fås med 150 mm ”luftspalt” mellan golv och skärmvägg, om så önskas. Systemet är uppbyggt av kompaktlaminat vilket ger en mycket god hygien för sjukhusmiljö, samt är väldigt lätt att torka av och tål ordentlig vattenavspolning vid rengöring. De mycket robusta och tåliga kompaktlaminatväggarna sätts upp med ett aluminiumprofilsystem och monteringen är både enkel och snabb att genomföra.

Nedladdningar

Berätta mer

Frågor? Tala direkt med någon av våra experter. Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.

Kontakta mig