LimbusCeiling

Design - Team Glimakra

LimbusCeiling är takhängda absorbenter att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. Det finns tre olika monteringsval beroende på arbetsplatsens utformning. LimbusCeiling har både ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper.

Nedladdningar

Berätta mer

Frågor? Tala direkt med någon av våra experter. Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.

Kontakta mig