Från tradition till nästa generation

Vissa saker förändras dramatiskt över generationer. Trots det, präglar flera av den tidens principer fort- farande vår utveckling. När Lennart Persson och Yngve Nilson startade vävstolsfabriken som skulle bli dagens Glimakra of Sweden, kunde de inte ana hur världen skulle se ut idag.

1950 var hållbarhetsbegreppet ännu inte påtänkt, och utmaningarna som idag är globala ödesfrågor var okända i Glimåkra by. Ändå är de tankar som byggde bolaget då, kanske mer aktuella än någonsin. Vikten av hantverket. Av att jobba med bygdens leverantörer och materialen från de omgivande skogarna. Och att både formgivning och produktion skulle hålla för generationer. Det är de värdena som format varje del av vår verksamhet och som fortfarande präglar hur vi ser på kvalitet och hållbarhet.

Vi ska fortsätta utvecklas och hitta nya lösningar utifrån dagens och morgondagens förutsättningar. Men allt vi levererar ska fortfarande tåla tidens tand. Produkter som kan leva över generationer, utan att äventyra kommande generationers förutsättningar. För evigt unga.


Våra fem fokusmål

Närheten är ett viktigt perspektiv för oss, men vi måste också zooma ut. Som producerande företag har våra produkter under hela sin livscykel en påverkan på planetens resurser och människors förutsättningar, ett avtryck som vi jobbar på att minska.

I det arbetet hjälper FN:s globala hållbarhetsmål oss att sätta vår verksamhet i ett större perspektiv, och att rikta våra hållbarhetsinsatser mot rätt saker. Med utgångspunkt i de 17 målen, har vi identifierat 5 mål som vi fokuserar på framåt. Det är en prioritering för att kunna satsa på de mål som ligger närmst vår verksamhet och där våra insatser kan göra som störst skillnad. Allra störst möjligheter ser vi i arbetet med mål 12. Hållbar produktion och konsumtion.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår broschyr.

Hållbarhetsbroschyr

Berätta mer

Frågor? Tala direkt med någon av våra experter. Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.

Kontakta mig