GDPR

Här kan du läsa mer om hur Glimakra of Sweden behandlar dina personuppgifter.

Nya regler från den 25 maj 2018

Det kommer nya regler för behandling av personuppgifter den 25 maj 2018. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den nu gällande Personuppgiftslagen (PuL). När det gäller behandling av personuppgifter skiljer sig GDPR från Personuppgiftslagen och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Nyhetsutskick från Glimakra of Sweden

Glimakra of Sweden använder sig av tjänsten MailChimp för att distribuera nyhetsbrev till kunder som anmält sitt intresse till vårt nyhetsmail på vår webbplats eller om du varit/är en intressent till oss. När dina personuppgifter lagras av MailChimp i och utanför EU/EES, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder som dataöverföringsavtal, mellan oss och våra tjänsteleverantörer så att de behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer om hur MailChimp arbetar med GDPR här.

För mer information kan ni läsa vår integritetspolicy eller cookie policy.

Berätta mer

Frågor? Tala direkt med någon av våra experter. Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.

Kontakta mig