Avsiktsförklaring om förvärv av TreCe AB

Glimakra of Sweden AB, som är en del i Garpco-koncernen, har tecknat en bindande avsiktsförklaring om att förvärva TreCe AB.

Detta är ett idealiskt förvärv, då Glimakra och TreCe är två bolag med väldigt likartad kultur och ”anda”. Eftersom våra produkter kompletterar varandra på ett fint sätt kan vi samarbeta tex inom exporten med gemensamma krafter utan att inkräkta på varandras områden. Det blir en väldigt spännande framtid, gemensamt blir vi starkare!” säger VD Anders Barrklint.

Läs mer här:
http://www.garpco.com/wp-content/uploads/Pressrelease-TreCe.pdf

Skaffa vårt nyhetsbrev

När du väljer att motta vårt nyhetsmail, ger du även ditt samtycke för att vi lagrar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här https://glimakra.com/om-oss/gdpr.