Glimakra of Sweden förvärvar Fanerami Sweden

Glimakra of Sweden AB har förvärvat Fanerami Sweden AB, en ledande underleverantör av fanerade komponenter till möbel och inredningsindustrin.

Glimakra of Sweden har under de senaste åren haft en mycket god tillväxt vilket resulterat i en full beläggning i fabriken som ligger i norra Skåne.

– Det är därför mycket roligt att kunna satsa vidare på svensk möbelindustri genom köpet av Fanerami, berättar bolagets VD Ronny Englund.

Fanerami Sweden AB är en legoproducent av komponenter till svensk möbelindustri. Bolaget har sin bakgrund i att leverera faner och jalusier men har på senare år blivit en helt komplett möbelfabrik med moderna CNC-maskiner och en miljövänlig lackavdelning.

Bolaget har under det senaste året flyttat samman två separata produktionsanläggningar till Tranås. Denna flytt krävde mycket mer resurser än planerat, vilket ledde till att bolaget gick i konkurs. Flytten är nu helt genomförd och produktionsenheten i Tranås blir en helt integrerad del i Glimakra of Sweden AB. Innan konkursen omsatte bolaget ca 40 Mkr och hade 36 anställda.

– Det är mycket skönt att det så snabbt kom in en långsiktig ägare med god ekonomi som kan leda denna enhet vidare, säger Christian Dahlström tidigare ägare för Fanerami som nu blir platschef för Glimakras enhet i Tranås.

– Viss omorganisation av enheten i Tranås kommer att ske, men huvudparten av produktionen består och genom detta kan huvuddelen av medarbetarna erbjudas fortsatt tjänst, vilket naturligtvis är mycket glädjande, avslutar Garpcos koncernchef Markus Strand.

För Garpcokoncernen innebär affären att soliditeten minskar med ca 2% till 52%. Då Fanerami Sweden AB fullt ut ska integreras i Glimakra of Sweden AB är resultateffekten svårbedömd, men bedöms endast ha en marginell effekt på koncernivå för verksamhetsåret 2016.

Skaffa vårt nyhetsbrev

När du väljer att motta vårt nyhetsmail, ger du även ditt samtycke för att vi lagrar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här https://glimakra.com/om-oss/gdpr.