Glimakra of Sweden söker Ekonomichef

Ekonomichefen är en central och mycket viktig roll för bolaget med ansvar för all ekonomi och lönehantering.

För att lyckas i detta arbete krävs en god ledarskapsförmåga och du förväntas föregå med gott exempel i alla lägen. Ekonomifunktionen står för all intern och extern ekonomisk rapportering, samt framtagning av bokslut och budget/ prognoser. Hela bolagets lönehantering och personaladministration sköts också av avdelningen.

Dina Ansvarsområden

 • Övergripande ansvar för normala ekonomirutiner, såsom fakturering, inkommande fakturor, betalningar, löpande bokföring, månadsbokslut, extern och intern rapportering, mm.
 • Övergripande ansvar för alla rutiner kring löner och personaladministration.
 • Ansvar för bokslut, prognos och budgetarbete inklusive all rapportering.
 • Upplägg av lönerelaterad grunddata i affärssystemet Monitor, kontroll av stämplingar och lönekörning i Wisma.
 • Kontroll av inkommande PG, BG, och checkar. Supportera daglig bokföring av löpande utgifter och inkomster.
 • Kontroll av utgående medel, avbokningar, provisioner, kvittningar, räntefakturor, krediteringar, rutiner för krav och inkasso.
 • Redovisning RFV, moms, skatter anställda.

Dina Kvalifikationer/Egenskaper

 • Högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande erfarenheter.
 • Minst tre års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
 • Språkkunskaper, svenska samt god engelska.
 • Mycket goda ledaregenskaper, samstämmiga med bolagets värdegrund.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Placering i Glimåkra.

Vi erbjuder en mycket intressant utmaning med möjligheten att vara med och påverka framtiden i ett expansivt företag med starkt fokus på design och kvalitet.

Välkommen med din ansökan med CV till anders.barrklint@glimakra.com senast den 1/11.

Skaffa vårt nyhetsbrev

När du väljer att motta vårt nyhetsmail, ger du även ditt samtycke för att vi lagrar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här https://glimakra.com/om-oss/gdpr.