Glimakra of Sweden certifierat mot de nya standarderna för ISO 9001 och 14001.

Glimakras kvalitets- och miljörevision är klar och vi är nu certifierade enligt de nya standarderna för både kvalitet och miljö – ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Vi kan glädjande nog konstatera att vi uppfyller de senaste kraven när det gäller systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

Det som, utöver ökade krav på ledningens engagemang, skiljer från tidigare version av standarderna är ett tydligare fokus på riskbaserat tänkande och processtyrning.

Skaffa vårt nyhetsbrev

När du väljer att motta vårt nyhetsmail, ger du även ditt samtycke för att vi lagrar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här https://glimakra.com/om-oss/gdpr.