Limbus Soft Arbetsbås

Design - Team Glimakra

Limbus Soft arbetsbås i C- eller H-uppställningar riktar sig till det aktivitetsbaserade kontorets behov av tillfälliga arbetsplatser för enskilt fokuserat arbete. Systemets stora flexibilitet avseende storleks- och materialval gör det möjligt att anpassa till de flesta miljöer. En mycket viktig egenskap är att den ljuddämpande stommen minskar ljudutbredningen i rummet avsevärt. Uppställning med bordsskiva gör att ljudabsorptionen i låga frekvenser ökar markant. Limbus Soft kan förses med fast arbetsskiva.

Nedladdningar

Berätta mer

Frågor? Tala direkt med någon av våra experter. Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.

Kontakta mig