Limbus Soft 40 Bordsskärm

Design - Team Glimakra

Limbus Soft 40 är en vidareutveckling av en våra mest populära bordsskärmsserier, med den karaktäristiska kedern som löper längs med kanten. Vi har adderat mer ljudabsorberande material i konstruktionen, utan att ge avkall på dess mjuka former, samt fortsatt behålla den mycket viktiga fasta kärnan, vilket även ger skärmen ljudisolerande egenskaper. En bordsskärms syfte är primärt för att minska ljudutbredningen mellan arbetsplatser, och Limbus Soft 40 är utvecklad för att optimera god ljudabsorption, men även den likafullt viktiga ljudisolationen. Bordsskärmsserien erbjuder flexibilitet, goda ljudreducerande egenskaper, hög kvalitet och en formgivning som smälter in i de flesta miljöer.

Nedladdningar

Berätta mer

Frågor? Tala direkt med någon av våra experter. Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.

Kontakta mig