Artificial Nature

Genom tusentals år har hörseln utvecklats i naturen, som är fylld av organiska former och naturliga ljud. Människans två öron gör att vi kan höra ljudvågor i 360 grader runt vårt huvud. Hjärnan i sin tur har en otrolig förmåga att kunna urskilja och identifiera dem, varifrån ett ljud kommer och vart det är på väg. Detta ger oss en förståelse om vår omgivning som i sin tur skapar trygghet.

Idag spenderar vi den största delen av våra liv i en artificiell inomhusvärld i rum utformade med plana ytor och få naturliga ljud. I en dåligt utformad akustisk miljö kan inte hörselsinnet förmedla rätt information till hjärnan. Detta gör att många arbetsplatser tenderar att upplevas som otrygga och obekväma endast via den dåliga ljudbilden.

Eftersom att hörselsinnet inte går att ”stänga av” är utmaningen att skapa en fungerande akustik för alla tillfällen under en arbetsdag. För att öka vårt välbefinnande behöver man därför skapa en inomhusvärld som påminner så mycket som möjligt om naturen. En plats som återspeglar en akustik som vår hjärna känner igen och som ger oss en mental trygghet.

Berätta mer

Frågor? Tala direkt med någon av våra experter. Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kommer vi att kontakta dig.

Kontakta mig